УДК: 332.33:631.459:502.6

Науково-методичні засади управління земельними ресурсами за адаптивного землевпорядкування

Досліджено основні напрями організації сільськогосподарського землекористування на еколого-ландшафтній основі.

Використано системно-структурний аналіз підходів до оптимізації землекористувань сільських територій.

Проаналізовано досвід організації та ефективного використання земельних угідь в ерозійно-небезпечних агроландшафтах зони Лісостепу.

Розроблено та впроваджено ряд оптимізаційних заходів з охорони та раціонального використання сільськогосподарських угідь, що сприятимуть реалізації сталого розвитку сільських територій.

Запропоновано цілісну систему науково-методичних підходів до опрацювання теоретичних положень та практичних заходів з організації території аграрних землекористувань, проектування і освоєння новітніх ґрунтозахисних ландшафтних систем землекористування, що забезпечить подальший розвиток сучасної багатофункціональної системи управління земельними ресурсами держави.

Ключові слова: землекористування сільських територій, земельно-ресурсний потенціал,
управління земельними ресурсами, деградація земель

Література

  1. Концепція збалансованого (сталого) розвитку агроекосистем в Україні на період до 2025 року. – Затверджена 20.08.2003 No 280//Електронний ресурс: http://ua-info.biz/legal/baseye/ua-cmwrur.htm.
  2. Камінський В.Ф. Актуальні проблеми управління земельними ресурсами в контексті забезпечення продовольчої безпеки держави// В.Ф.Камінський, І.П.Шевченко, Л.П.Коломієць. – Посібник українського хлібороба; Т.1, Київ: 2013. – С. 10-11.
  3. Камінський В.Ф. Досвід організації та ефективного використання земельних угідь в ерозійно-небезпечних агроландшафтах зони Лісостепу/ В.Ф.Камінський, І.П.Шевченко. – Посібник українського хлібороба; Т.1, Київ: 2013. – С.10-11.
  4. Камінський В.Ф. Стратегія оптимізації використання земельних ресурсів в агропромисловому виробництві в Україні в контексті світового стабільного розвитку /В.Ф.Камінський, В.Ф.Сайко. – Вісник аграрної науки No3. – 2014.- С.5-10.
  5. Третяк А.М. Концептуальні засади розвитку в Україні сучасної багатофункціональної системи управління земельними ресурсами / А.М. Третяк, Р.М. Курильців, Н.А. Третяк // Землевпорядний вісник. – 2013. – No9. – С. 25-28.
  6. Шевченко І.П. До питання методології ландшафтних досліджень в організації раціонального використання сільськогосподарських земель/ І.П.Шевченко, Л.П.Коломієць, О.В.Гірман. – Збірник наук. праць ІЗ УААН, Вип. 1. – Чабани. – 2006. – С. 21-25.
  7. Шевченко И.П. Основные направления оптимизации землепользования в эрозионно опасных агроланлдшафтах Лесостепи Украины/ И.П. Шевченко, Л.П.Коломиец. – CONFERIANTA CORPULUI DIDACTICO-STIINTIFIC “BILANTUL ACTIVITATII STIINTIFICE A USM IN ANII 2000-2002”. – Chisinau –2003 p.291-292.
  8. I .P. Shevchenko. Optimization of rural land use in the requirements of European integration / L.P. Kolomiiets // Збірник «Землеробство». Київ: 2014. – С.6-7.