УДК: 633.1.2.31/37:631.4:574.2

Основні напрями наукового супроводу впровадження системи органічного землеробства в Україні

Метою даної роботи було опрацювання основних напрямів наукового супроводу впровадження системи органічного землеробства в Україні. При проведенні дослідження використовувались методи порівняння, узагальнення, аналізу, індукції і дедукції. В статті вказано на основні напрями, які потребують особливої уваги з боку науковців, та запропоновано один з можливих механізмів усунення існуючих перешкод організаційного характеру у питанні впровадження наукових розробок у виробництво та підготовки кадрів органічного спрямування. Це пришвидчить створення нових та впорядкування наявних землеволодінь і землекористувань органічного землеробства з впровадженням удосконалених технологій виробництва органічної продукції рослинництва.

Ключові слова: органічне землеробство, технології, якість продукції, органічні добрива, засоби захисту рослин

Література

  1. Антонець А.С., Писаренко П.В., Писаренко В.М. Методичні рекомендації з основ органічного землеробства для фермерів (досвід ПП Агроекологія) / А.С. Антонець, П.В. Писаренко, В.М. Писаренко. – Полтава: Центр природного землеробства, 2013. – 62 с.
  2. Камінський В. Ф. Органічне виробництво – шлях до продовольчої безпеки / В. Ф. Камінський // Віче. – 2014. – No 9. – С. 58–61.
  3. Камінський В. Ф. Наукове забезпечення та перспективи виробництва органічної продукції в Україні / В.Ф. Камінський // Біолан Україна. Інформаційний бюлетень. – 2016. – No 13. – С. 9.
  4. Корсун С.Г. Роль антропогенного чинника у транслокації елементів і речовин у ґрунтах агроландшафтів / С.Г. Корсун // Генеза, географія та екологія. Збірник наукових праць міжнародного наукового семінару: «Грунти і сучасність», (Львів-Ворохта, 11-13 вересня 2015 року) Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип.5 – С.105–110.
  5. Кобець М.І. Органічне землеробство в контексті сталого розвитку. http://www.undp.org.ua/agro/pub/ua/P2004_01_051_04.pdf
  6. Писаренко П.В. Горб О.О., Невмивако Т.В., Голік Ю.С. Основи біологічного та адаптивного землеробства: навчальний посібник. – Полтава: видавництво «Оріяна», 2009. – 312 с.
  7. The World of Organic Agriculture, statistics and emerging trends 2016 Інтернет-ресурс: http://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2016.html.