УДК: 631.95:581.5

Вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на зміни потенційної і ефективної родючості сірого лісового грунту

У результаті 50-річних наукових досліджень, проведених в 10-пільні сівозміні на сірому лісовому крупнопилувато легкосуглинковому ґрунті в північній частині Лісостепу Національного наукового центру “Інститут землеробства НААН” встановлено, що родючість ґрунту обумовлена збереженням і збільшенням суми вбирних основ, яка визначає його меліоративні процеси і забезпечує оптимальні умови для трансформації органічної речовини та азотних сполук. Пряма кореляційна залежність виявлена між вмістом рухомого фосфору і обмінного калію в ґрунті. Помірні органомінеральна та відновлювана системи удобрення є економічно та екологічно доцільними.

Ключові слова: тривалий дослід, польова сівозміна, системи удобрення, родючість ґрунту, сума увібраних основ, кислотність, гумус, лабільна органічна речовина, азот, фосфор, калій, продуктивність сівозміни.

Література

  1. Городній М.М. Агрохімія. – Київ: Арістей, 2008. – 933 с.
  2. Власюк П.А., Городній М.М. Агрохімія. – Київ: Вища школа. – 1975. – 296 с.
  3. Довідник агронома (за ред.. Л.Л. Зіневича). – Київ: Урожай, 1985. – 670 с.
  4. Вирощування екологічно чистої продукції рослинництва (за ред. Е.Г. Дегодюка). – Київ: Урожай, 1992. – 318 с.
  5. Орлов, Д.С. Химия почв. – М.: Изд-во Московского университета, 1985. -375 с.
  6. Продуктивна здатність ґрунтів Лісостепу за природною та ефективною родючістю / М.І. Полупан, В.А. Величко, В.Б. Соловей, І.І. Білівець // Вісник аграрної науки. – 2009. – No 7. – С. 27–31.
  7. Мазур Г.А. Відтворення і регулювання родючості легких ґрунтів / Г.А. Мазур. – К.: Аграрна наука, 2008. – 308 с.