УДК: 631.671:631.582:631.559

Вологозабезпеченість посівів сільськогосподарських культур у сівозмінах Північного Степу

Досліджувалась динаміка вмісту продуктивної вологи в ґрунті посівів сільськогосподарських культур в трьох 8-пільних сівозмінах. Кращі умови вологозабезпечення і балансу продуктивної вологи виявлені в зерно-паро-просапній та зерно-просапній сівозмінах. Найвищий рівень урожайності в них забезпечували органо-мінеральна і мінеральна системи удобрення ґрунту.

Ключові слова: вологозабезпеченість посівів, баланс вологи, сільськогосподарські культури, сівозміна, удобрення, урожайність.

Література

  1. Бойко П.І. Біологічна та екологічна роль сівозмін в землеробстві / П.І. Бойко. – Київ : Знання, 1990. – 48 с.
  2. Лебідь Є.М. Сівозміни при інтенсивному землеробстві. / Є.М. Лебідь, І.І. Андрусенко, І. А. Пабат. – Київ: Урожай, 1992. – 224 с.
  3. Лебідь Є. М. Сівозміни Степу / Є. М. Лебідь, Л. М. Десятник // Сівозміни у землеробстві України. – Київ : вид-во „Аграрна наука”, 2002. – С. 21-34.
  4. Лебідь Є.М., Водоспоживання озимої пшениці та її продуктивність залежно від попередників, добрив та систем обробітку ґрунту/ Є.М. Лебідь, О.О. Шевченко // Бюл. ІЗГ. – 2000.- No 10. – С. 54-59.
  5. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України / під ед.. М.В. Зубця – Київ : Аграрна наука, 2010. – 430 с.
  6. Пикуш Г.Р. Водопотребление озимой пшеницы и пути улучшения влагообеспеченности посевов / Г.Р. Пикуш, В.И. Бондаренко, М.М. Повзик // Пшеница. – Киев: Урожай, 1977. – С. 97-111.
  7. Проценко Д.Ф. Особенности водного режима озимой пшеницы. / Д.Ф. Проценко, И.Г. Шматько – М.: Колос, 1975. – С. 123-129.
  8. Доспєхов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспєхов – М.: Колос, 1985. – 416 с.