УДК: 633.2

Продуктивність лукопасовищних угідь в умовах змін клімату

Потепління клімату, яке почалося ще у другій половині ХІХ століття, і з певною інтенсивністю продовжується тепер, не може не відбитись в майбутньому на структурно-функціональній організації лукопа совищних угідь і їх продуктивності, а також стратегічних методах їх поліпшення.

20-ти річні наші дослідження показали, що на аридизацію клімату значним зниженням продуктивності фітоценози реагують навіть на низинних луках з близьким заляганням (1-2 м від поверхні грунту) грунтових вод.

В посушливі роки продуктивність більшості травосумішей з перевагою в їхньому складі мезофітів порівняно із середньорічною їх продуктивністю за всі роки досліджень в цих умовах знизилась на 26-36 %. Проте екологобіологічна структура ценозів на даному типі місцезростань залишилась стабільною.

На вододільних місцезростаннях де вологозабезпечення відбувається лише за рахунок атмосферних опадів, за потепління клімату формуються жорсткіші умови для трав. Це призводить не тільки до зниження продуктивності, а й зміни еколого-біологічної структури у напрямі посилення ксерофітизації ценозів, що обумовлює необхідність удосконалення асортименту багаторічних трав і технологій поліпшення та використання лучних угідь.

У статті зроблено аналіз сучасного забезпечення лукопасовищних угідь України видовим і сортовим складом багаторічних трав, окреслені основні напрями їх поліпшення відповідно до регіонального топоеколологічного складу у звязку з потеплінням клімату.

Ключові слова: еколого-біологічна структура багаторічних трав і фітоценозів, потепління клімату, продуктивність лукопасовищних угідь.

Література

  1. Аfanasiev D.J., Likhobabina Е.P. and others. Natural Grassland sog Ukrainian Polissia. – К.: Naukova Dumka, 1981. – 302 p.
  2. Bohovin А.V. Ecological Analysis of Plant Natural Biogeocenosis (physiognomic and florist-individualistic aspects of analysis in ecologyї // Ecology and noospherology. – 2003. V. 13. – No 1-2. – P. 4-11.
  3. Bojchenko S.G., Voloshchuk М.V., DoroshenkoІ.А. Global Warming and its Consequences on the Territory of Ukraine // Ukrainian Geographical Jouranal, No3. – К., 2000 – P.59-68.
  4. Bojchenko S.G., Modern Global Climate Changes and their Consequences on the Territory of Ukraine // Svitogljad, No1. – К., 2008 – P.15-25.
  5. State Registry of Plants Varieties Suitable for Distribution in Ukraine in 2010 . – Кiev : Alepha, 2010. – 246 p.
  6. Rode А.А. Foundations of Soil Moisture Science. – L.: Hydrometeoizdat, 1969. – 287p.
  7. Travleev L.P., Travleev A.P. Geobotanic’s Guide on Soil Science and Hydrology:manual. – Dnepropetrovsk:nPublishing house DSU, 1979. – 85 p.
  8. Shashko D.I. Agroecological Regional Assignment of the USSR. – M.: Kolos, 1967. – 335 p.
  9. Shennikov A.P..Grassland Science. – L.: Publishing house of Leningrad University, 1941. – 511p.