УДК: 631.95:632.52

Урожайність багаторічних травостоїв на осушуваних органогенних ґрунтах Лісостепу

Дослідження з вивчення впливу внесення мікродобрив і стимуляторів росту на фоні мінерального удобрення N90Р45К120 та без них проводили на староорних карбонатних неглибоких торфовищах у заплаві р. Супій, Яготинського району Київської області. Потужність торфового горизонту близько 60-70 см, рН водної витяжки 7,4-7,6, ступінь розкладу 56-60 %, щільність складання ґрунту 0,49-0,52, вміст загального азоту (%) – 1,9; валових форм фосфору – 0,4, калію – 0,2, вапна 20 %. У дослідах вивчали біопрепарати Регоплант, Радустим, Біолан, Емістим, Реаком, Гумісол, Плантафол, Радифарм та мікродобрива: мідь, борна кислота, марганець сірчанокислий, цинк сірчанокислий, гумат калію. Оброблення препаратами проводили навесні шляхом обприскування травостоїв. Площа дослідної ділянки 60 м 2 , повторність триразова.

Встановлено, що застосування мікродобрив та стимуляторів росту на фоні N90Р45К120 забезпечувало найвищу урожайність багаторічних травосумішей, на фоні внесення Біолану – 9,9 т/га, Радифарму – 9,6 т/га, Радостиму 9,3 т/га сухої маси. На ділянках за внесення інших препаратів отримали проміжні показники приросту врожайності – 0,5-2,0 т/га сухої маси. Також добрі прирости врожайності травостоїв отримали за внесення всіх видів мікродобрив та стимуляторів росту на фоні без внесення макродобрив, який складав у межах 5,3-6,9 т/га, проти контролю без внесення добрив – 4,5 т/га сухої маси.

На глибоких торфовищах мідні добрива (25 кг/га мідного купоросу або 5 ц/га піритного недогарку) в усіх зонах доцільно вносити раз на 3-4 роки, а цинк, кобальт і молібден доцільно вносити раз за вегетацію, весною, шляхом позакореневого підживлення в такій кількості: молібденовокислий амоній – 0,3 кг/га; сірчанокислий кобальт – 3 кг/га, сірчанокислий цинк 0,5 кг/га або за внесення в ґрунт ці солі необхідно змішувати з основним добривом.

Ключові слова: добриво, органогенні ґрунти, багаторічні трави, врожай, стимулятор росту, поживний режим, травосуміш.

Література

  1. Слюсар І.Т. Створення екологічно безпечної технології вирощування різностиглих травосумішей залежно від удобрення та тривалості їх використання // Сербенюк В.О., Гера О.М., Соляник О.П., Вірьовка В.М., Тарасенко О.А. / Рекомендації – Київ : ЦП “КОМПРИНТ”, 2015. – 34 с.
  2. Слюсар І.Т. Природоохоронне та ефективне використання осушуваних органогенних ґрунтів гумідної зони / І.Т. Слюсар, О.І. Ткачов, О.П.Соляник, В.О. Сербенюк, О.М. Гера та ін.// Методичні рекомендації. – Київ : ЦП Компринт, 2014. – 80 с.
  3. Сербенюк В.О. Зміна поживного режиму торфово-глейового ґрунту та продуктивність травосуміші залежно від основного обробітку та удобрення // В.О. Сербенюк / Наукові доповіді. – 2011. – (28): // www.nbur.gov.uale–journals.
  4. Гера А.Н. Влияние сельскокхозяйственного использования осушаемых торфянников и продуктивность агроцсенозов Лесостепи Украины // А.Н. Гера / Мелиорация и проблемы восстановления сельскохо хозяйства в России. – М., 2013 – С. 257-253.