УДК: 711.143

Оптимізація земельних угідь як основна складова їхнього ефективного використання

У статті проаналізовано використання земель сільськогосподарського призначення в Україні та обґрунтовано шляхи раціонального використання і охорони земельних ресурсів. Досліджуються проблеми ефективного використання сільськогосподарських угідь. Розглянуто чинники, що впливають на продуктивність земель сільськогосподарського призначення.

Ключові слова: земельні ресурси, сільськогосподарські угіддя, ефективність, продуктивність, раціональне використання.

Література

  1. Капица С.П. Феноменологическая теория роста населения Земли. “Успехи физических наук”, т. 166, No 1, 1996.
  2. Бауер Л. Забота о ландшафте и охрана природы / Л.Бауер, Х. Вайничке [пер.с нем.]. – М.: Прогресс, 1971. – 264 с.