УДК: 330.322 : 628.1:330.387

Використання земель водного фонду України в сучасних умовах

У статті розглянуто проблемні питання управління та фінансового забезпечення використання земель водного фонду України в умовах децентралізації влади. Встановлено, що однією з перешкод на шляху до децентралізації в Україні є відсутність необхідного фінансування модернізації інфраструктури земель водного фонду. Доведено необхідність реформування інституціональної системи водокористування на землях водного фонду, шляхом імплементації нових інституціональних форм господарського освоєння водно-ресурсного потенціалу, орієнтованих на вирішення водних та сільськогосподарських потреб територіальних громад. Вони, зокрема, передбачатимуть встановлення партнерських відносин між державою та суб’єктами приватного підприємництва і забезпечать диверсифікацію джерел інвестування водогосподарських та водоохоронних проектів.

Ключові слова: землі водного фонду, інвестиції, інфраструктура, децентралізація, водокористування, сільське господарство.

Література

  1. Павленко О. Ми розпочинаємо безпрецедентний за своїми масштабами та економічним ефектом проект на Півдні України [Електронний ресурс] / О. Павленко. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248790170&cat_ id=244276429
  2. Хвесик М. А. Інвестиційне забезпечення сфери водокористування в умовах поглиблення інституціональних трансформацій: сучасна практика, пріоритети та методи / М. Хвесик, В. Голян, І. Андрощук // Економіст. – 2014. – No 1. – С. 4–13.
  3. Хвесик М.А. Інвестиційне забезпечення розвитку зрошуваного землеробства в Україні / М.А. Хвесик, Л.В. Левковська, В.М. Мандзик // Економіка АПК. – 2016. – No 3. – С. 5–14