УДК: 631.582.5

Продуктивність короткоротаційних сівозмін зони достатнього зволоження Правобережного Лісостепу

У статті наведено результати порівняльної оцінки п’ятипільних сівозмін, насичених зерновими та технічними культурами, визначено найпродуктивніші їх варіанти, що забезпечують високу і сталу урожайність сільськогосподарських культур, високі показники енергетичної та економічної ефективності в умовах достатнього зволоження Правобережного Лісостепу. Встановлено, що найвищу загальну продуктивність серед усіх експериментальних сівозмін – вихід з 1 га ріллі кормових одиниць – 10,60 т і перетравного протеїну – 0,789 т отримано у сівозміні із 20% насиченням буряками цукровими та соєю, 60% зерновими культурами за мінеральної системи удобрення. Високі показники енергетичної ефективності забезпечила сівозміна, на 20% насичена гірчицею білою, 20% соєю та 60% зерновими культурами. Коефіцієнт енергетичної ефективності становив 4,65 умовних одиниць.

Ключові слова: сівозміна, система удобрення, продуктивність, рівень рентабельності, коефіцієнт енергетичної ефективності.

Література

  1. Камінський В. Ф. Сівозміна як основа сталого землекористування та продовольчої безпеки України / В. Ф. Камінський // Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН». – Київ: ВП «Едельвейс», 2015. – Вип. 2. – С. 3-13.
  2. Бойко П. І. Науково-інноваційні аспекти сівозмін в Україні / П. І. Бойко, Н. П. Коваленко // Вісник аграрної науки. – 2006. – No 5. – С. 24-28.
  3. Камінський В. Ф. Роль сівозмін у сучасному землеробстві / В. Ф. Камінський, П. І. Бойко // Вісник аграрної науки. – 2013. – No 6. – С. 5-9.
  4. Бойко П. І. Ефективність короткоротаційних сівозмін у сучасних системах землеробства / П. І. Бойко, Д. В. Літвінов // Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН». – 2015. – С. 38-45.
  5. Двэйн Бэк Новый подход к планированию и разработке севооборотов / Двэйн Бэк // Зерно. – 2012. – No 8. – С. 36-45.
  6. Kaminsky V. F. Strategy of development and implementation of crop rotations in Ukraine (part 1) / V. F. Kaminsky, P. I. Boyko // Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН». – Київ.: «Едельвейс». – 2014. – Вип. 3. – С. 3-9.
  7. Kaminsky V. F. Strategy of development and implementation of crop rotations in Ukraine (part 2) / V.F. Kaminsky, P. I. Boyko // Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН». – Київ.: «Едельвейс». – 2014. – Вип. 3. – С. 3-11.
  8. Сівозміни у землеробстві України / За ред. В. Ф. Сайка, П. І. Бойка. – Kиїв: Аграрна наука. – 2002. – 147 с.
  9. Тараріко Ю. О. Енергетична оцінка систем землеробства і технологій вирощування сільськогосподарських культур : [методичні рекомендації] / Ю. О.Тараріко, О. Ю. Несмашна, Л. Д. Глущенко. — Київ.: Нора-Прінт. — 2001. —60 с.