УДК: 631.85:388

Використання органічних ресурсів для відтворення родючості грунтів в умовах Черкащини

Дослідженнями встановлено, що підтримання балансу гумусу в ґрунтах АПК Черкаської області є визначальним фактором при використанні побічної продукції рослинництва на енергетичні потреби. Водночас, кількість побічної продукції, яку можна використати на теплові потреби, обернено пропорційна дефіциту гумусу в ґрунтах сівозміни. Зростання дефіциту гумусу при вилученні побічної продукції на енергетичні проблеми зумовлює необхідність виключення використання побічної продукції на енергетичні потреби у зв’язку з спадною родючістю земель сільськогосподарського призначення. При вилученні побічної продукції на енергетичні цілі (солома зернових, зернобобових, сої та ріпаку), що складає близько 20 % від загального виходу побічної продукції, баланс органічної речовини гумусу досягає дефіцитності рівня -0,19 т/га, що дефіцитніше у 190 разів. При цьому дефіцитність елементів живлення зростає на 125 %.

Ключові слова: баланс гумусу, побічна продукція, біопаливо, гумус, поживні елементи.

Література

 1. Бойко П.І. Методичні підходи до визначення комплексного впливу основних складових системи землеробства на продуктивність агрофітоценозів і родючість ґрунту / П.І Бойко, Д.В. Літвінов, Н.Г. Буслаєва, Коваленко Н.П. та ін. // Міжвідомчий тем. наук. зб. «Землеробство». – К.:ВП «Едельвейс». – 2016. – Вип. 1 (90). – С. 10-21.
 2. Демиденко О. В. Гумусний стан чорнозему типового за різних способів обробітку в агроценозах Лівобережного Лісостепу / [Демиденко О. В., Шаповал І. С., Тонха О. Л., Величко В. А та ін.] // Вісник аграрної науки. – 2014. – No 4. – С. 58–63.
 3. Демиденко О.В. Збалансувати структуру сівозмін з родючістю чорноземів у зоні центрального Лісостепу України цілком реально / О. В. Демиденко // Зерно і хліб. – 2015. – No 1. – С. 54–56.
 4. Демиденко О. В. Гумусовий стан чорноземів Черкаської області та шляхи відтворення їхньої родючості / О. В. Демиденко // Науковий збірник Охорона ґрунтів. – засн. І вид. – Державна установа «Інститут охорони ґрунтів». – Київ. – 2014. – С. 240–243.
 5. Нвітні технології біоконверсії: Монографія / Я.Б. Блюм, Г.Г. Гелетуха, І.П. Григорюк, В.О. Дубровін, А.І. Ємець, Г.М. Забарний, Г.М. Калетнік та ін. – К.: Аграр Медіа Груп, 2010.– 326 с.
 6. Калетник Г.М. Розвиток ринку біопалив в Україні: монографія / Г.М. Калетник. – Київ: Аграр. наука, 2008. – 464 с.
 7. Сайко В.Ф. Використання на удобрення побічної продукції рослинництва в Україні / В.Ф. Сайко // Між від. тем. збірн. “Землеробство”. – вин.81. – Київ:ВД “ЕКМО”. – 2009. – С.3-10.
 8. Сайко В.Ф. Землеробство в контексті змін клімату/ В.Ф. Сайко//Вибрані наукові парці. К.: Аграрна наука. – 2011. – С.312-326.
 9. Сівозміни у землеробстві України / за редакцією В.Ф. Сайка, П.І. Бойка. – Київ: Аграрна наука, 2002. – 147 с.
 10. Голуб Г.А. Проблеми використання соломи в якості палива / Г.А.Голуб // Вісник аграрної науки. – 2010. – No 8. – С. 49–52.
 11. Голуб Г.А. Науково-технічні та економічні Проблеми виробництва і використання біопалив у агроекосистемах / Г.А.Голуб // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія “Механізація та автоматизація виробничих процесів.” – Випуск 1 (21). – Суми: СНАУ, 2010. –172 с. – С. 72–80.
 12. Кухарець С.М. Енергоавтономність агроекосистем на основі біологічних видів палива / Кухарець С.М. // Зб. наук. пр. Спеціальний випуск до VІІ науково–практичної конференції «Сучасні проблеми збалансованого прирокористування». –Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2012. – С.149–154.
 13. Кухарець С.М. Регулювання використання органічних ресурсів для виробництва біопалива / С.М. Кухарець, Г.А.Голуб // Збрн. наук. праць Сільськогосподарські машини. – в. 24. – 2013. – С.187-194.