УДК: 633.34

Вплив обробітку ґрунту та заходів контролю бур’янів на формування продуктивності сорго Суданського

В статті викладені результати досліджень ефективності способів контролю бур’янів в осінній та весняний періоди та їх вплив на формування урожайності сорго суданського. Застосування оранки за основного обробітку ґрунту оптимізує повітряний та водний режими, сприяє розвитку потужної ко- реневої системи. Поєднання хімічного захисту рослин від бур’янів та механізованого рихлення міжрядь забезпечує знищення бур’янів, покращення повітряного режиму ґрунту.

Ключові слова: сорго суданське, обробіток ґрунту, бур’яни, продуктивність, ефективність.

Література

  1. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу України. Розділ 4. Рослинництво. Кормови- робництво. / редкол.: М.В. Зубець (голова) та ін. – Київ.: Аграрна наука, 2010. – 442-486.
  2. Серёги, В.И. Сорго на юге Нечернозёмной зоны. /В.И. Серёгин и др. // Кормопроизводство. – 2004. – №2. – С. 10-13.
  3. Слюсар С.М. Ефективність вирощування сорго суданського залежно від удобрення. / С.М. Слюсар // Збірник наукових праць Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН». – Київ.: ВП «Едельвейс», 2014. – Випуск 4. – С. 117-122.