УДК: 633.12:631.524.5

ТЕТРАПЛОЇДНА ГРЕЧКА ЯК СИДЕРАЛЬНА КУЛЬТУРА В ОРГАНІЧНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ

Мета дослідження: дослідити перспективність використання нового селекційного номера тетраплоїдної гречки Устимівська тетра 1/2017 (УТ 1/2017) за здатністю до нарощування вегетативної маси у порівнянні з диплоїдним сортом.

Дослід закладено у 2017 році. Як стандарт було використано сорт їстівної гречки Українка. Досліджуваний сорт та стандарт висівали звичайним рядковим і широкорядним способами (15 та 45 см відповідно), з різними нормами висіву 300, 400 та 500 нас./м 2 у три строки – 12 травня, 14 червня та 17 липня. Для усіх трьох строків сівби у фазу масового цвітіння було визначено урожай зеленої маси.

Відповідно до отриманих даних за оптимальних умов, сорт гречки УТ 1/2017 сформував в 1,5-2 рази більшу зелену масу рослин у порівнянні з диплоїдним сортом Українка на рівні 4,09–7,05 кг зеленої маси на 1 м 2 , що в перерахунку на 1 га становило 85–100 тон і вказує на його придатність для повторних та пожнивних посівів за наявності достатньої вологи в ґрунті. Найбільший вплив на врожайність сорту у досліді мав строк посіву. Високий рівень врожайності за першого строку сівби був найбільш оптимальним для формування продуктивності вегетативної маси за висіву гречки у цей період. На врожайність також впливала і ширина міжрядь. Так при широкорядній сівбі (45 см) оптимальною була густота рослин при посіві 500 шт./м 2 ., а при вузькорядній – 300 шт./м 2 , за яких сформувалася максимальна по досліду врожайність зеленої маси – 6,77 і 7,05 кг/м 2 відповідно.

Ключові слова: гречка, поліплоїдія, тривалість вегетації, сидерат, органічне землеробство.

Література

  1. Алєксєєва О.С. Гречка. – К.: Урожай, 1976.- 132с.
  2. Тараненко Л.К., Яцишен О.Л.. Принципи, методи і досягнення селекції гречки (Fagopyrum esculentum Moench). Вінниця: ТОВ Нілан ЛТД, 2014.-218с.
  3. Dubovik E.I. Breeding of Polyploid Buckwheat in Belarus: Results, Problems, Directions / Proceedings of the 9th International Symposium on Buckwheat, Prague 2004, P.202-206.
  4. Алексеева Е.С. Культура гречихи / Е.С. Алексеева, М.М. Малина, Л.К. Тараненко и др. // Ч.1. История культуры, ботанические и биологические особенности. – Каменец-Подольский: Издатель Мошак М.И., 2005. – 192с.
  5. Тараненко Л.К. Особенности адаптивности и продуктивности эколого-географических групп гречихи / Л.К. Тараненко, О.Л. Яцишен, П.Ф. Каражбей, О.В. Тригуб // Сб. тр. междунар. конф. посвящённой 30-летию Научно-исследовательского института крупяных культур – Камянец-Подольский: Абетка – 2002. – С.181-187.
  6. Яцишен О.Л., Тараненко Л.К. Перспективи вирощування гречки в Україні Збірник наукових праць ННЦ “Інститут землеробства НААН”. – с.93-98.
  7. Савицький К.А. Круп’яні культури / Савицький К.А. Яшовський І.В., Лактіонов Б.І., Багненко В.К. Видавництво «Урожай» Київ. – 1968. – 260 с.