УДК: 635.21:631.5(292.485)(045)

ВПЛИВ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ КАРТОПЛІ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ

Мета. Метою досліджень було виявити вплив метеорологічних факторів на врожайність картоплі в умовах Правобережного Лісостепу України. Методи. Польовий, аналітичний та статистичний. Результати. Встановлено, що серед середньоранніх сортів виділяється Диво з урожайністю – 42,3 т/га, Малинська біла – 39,8 т/га і сорту Легенда – 37,1 т/га. Найбільш сприятливими погодно-кліматичними умовами для формування врожаю бульб картоплі були для сорту Диво 2011 рік з урожайністю 45,9 т/га та 2013 рік – 45,1 т/га. Для сорту Легенда 2016 рік з урожайністю бульб картоплі – 40,6 т/га та 2017 рік – 43,2 т/га. Сорту Малинська біла 2013 рік – 41,4 т/га та 2017 42,1 т/га. Середньостиглі сорти картоплі показали дещо нижчу урожайність в середньому за роки досліджень. Проте, серед сортів виділяється Надійна – 40,3 т/га, Слов’янка – 37,2 т/га та Віра 33,8 т/га. Серед років найбільш високоврожайними для сорту Віра були 2016 рік з урожайністю 36,6 т/га та 2017рік – 37,8 т/га. Сорту Слов’янка та Надійна 2011 і 2012 рр. з урожайністю 42,6 і 44,3 т/га та 46,5 і 45,3 т/га, відповідно. Характеризуючи урожайність бульб картоплі середньопізніх сортів за роками досліджень спостерігалось зниження даного показника в порівнянні із середньоранніми і середньостиглими сортами. Проте, високою урожайністю виділяється сорт Дар – 40,0 т/га, Алладін – 33,6 т/га і Оксамит 31,3 т/га. Серед років найбільш сприятливими були: для сорту Оксамит і Алладін – 2011 рік – 33,5 і 36,5 т/га та 2017 рік – 34,1 і 36,4 т/га, відповідно. Для сорту Дар сприятливими роками для формування врожаю були 2011 та 2012 роки з урожайністю 45,7 та 45,8 т/га.

Отже, найвищий урожай бульб картоплі в середньому за роки досліджень середньоранніх сортів 41,2-43,3 т/га забезпечили погодні умови 2011 і 2017 років, середньостиглих сортів 41,0-41,1 – 2012 і 2011 роки, середньопізніх 37,6-38,5 т/га – 2012 і 2011 роки відповідно.

Ключові слова: картопля, сорт, урожайність, вологість повітря, температура повітря, клімат.

Література

  1. Семенчук В. Г. Продуктивність сортів картоплі в умовах Південно-Західної частини України / В. Г. Семенчук // Картоплярство України. Наук. вироб. журнал. – К.: ТОВ «Інфо-принт». – 2014. – No 1-2(34-35). – С. 39-41.
  2. Бондарчук А. А. Картопля: вирощування, якість, збереження / А. А. Бондарчук, В. А. Колтунов, О. А. Кравченко. – К.: КИТ, 2009. – 232 с.
  3. Агроекологія: Посібник / А. М. Фесенко, О. В. Солошенко, Н. Ю. Гаврилович, Л. С. Осипова, В. В. Безпалько, С. І. Кочетова; за ред. О. В. Солошенка, А. М. Фесенко. – Харків:, 2013. – 291 с.
  4. Агроекологічні основи вирощування картоплі / В. М. Положенець, М. С. Чернілевський, Л. В. Немерицька та ін. – К.: Світ, 2008. – 196 с
  5. Щербань М. І. Клімат і врожай на Україні / М. І.Щербань – К.: «Знання», 1991. – 32 с.
  6. Рекомендації щодо вирощування картоплі в передгірній і гірській зонах Карпат. Інститут землеробства і тваринництва західного регіону УААН / Л. А. Ільчук, В. А. Ільчук, А. О. Островський, Р. В. Ільчук, Л. М. Дзяб’як. – Львів, 2002. – 12 с.
  7. Бондаренко Г. Л. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві / Г. Л. Бондаренко, К. І. Яковенко. – Х.: Основа, 2001. – 370 с.
  8. Моисейченко В. Ф. Основы научных исследований в агрономии / В. Ф. Моисейченко, М. Ф. Трифонова, А. Х. Завирюха. – М. : Колос, 1996. – 336 с.