УДК: 633.1:633.3

Продуктивність багаторічних злакових трав та їх сумішей на осушених торфовищах

Показано продуктивність, хімічний склад корму та строки настання укосів різностиглих тра­во- і сортосумішей багаторічних злакових трав на осушених торфових грунтах Лівобережного Лісостепу України. Наявність різностиглих сіяних травостоїв забезпечує рівномірне надходження укісної маси з середини травня до кінця вересня та продуктивністю угідь, яка коливається в межах 10 –14 т/га сухої маси, обмінної енергії- 100,0 – 130,0 ГДж і кормових одиниць 7−11 т/га. Додаткове внесення N90 на фоні Р45К120 ефективним було, починаючи з другого року користування. За організації укісних конвеєрів з різних за стиглістю травостоїв можливо продовжити оптимальні строки ско­шування зеленої маси на 25−35 днів. Кращими серед ранньостиглих травостоїв є посіви грястиці збірної Київська рання 1 з китником лучним Сарненський ранній або її суміш з стоколосом безостим і кострицею лучною. Із середньо дозріваючих – чисті посіви костриці східної сорту Людмила, очере­тянки звичайної Сарненська 40, стоколосу безостого Арсен та їх суміші. Найвища продуктивність пізньодозріваючих травостоїв забезпечується включенням в склад травосуміші тимофіївки лучної сорту Вишгородська, грястиці збірної Українка та мітлиці велетенської Сарненська пізня. Можли­ва також організація укісних конвеєрів із різних за стиглістю сортів грястиці збірної сортів Київ­ська рання 1, Муравка, Українка.

Ключові слова: осушені торфовища, продуктивність багаторічних травостоїв, добрива, добір різнодозріваючих травосумішей, економічна оцінка.

Література

  1. Кургак В.Г. Лучні агрофітоценози. / В.Г.Кургак // – Київ : ДІА, 2010,-374 с.
  2. Петриченко В.Ф. Концепція ефективного сільськогосподарського використання земель гумідної зони України//В.Ф.Петриченко, Я.М. Гадзало, А.С. Заришняк.− Київ : ННЦ «ІЗ НААН», 2014. 54 с.
  3. Рижук С.М. Агроекологічні основи ефективного використання осушуваних грунтів Полісся і Лісо­степу України. / С.М.Рижук, І.Т.Слюсар // – Київ : Аграрна наука, 2006,−421 с.
  4. Кургак В.Г. Продуктивність бобово-злакових травостоїв / В.Г. Кургак, М.В. Сукайло // Вісник аграр­ної науки. – 2011. – No 8. – С. 21-25.
  5. Штакал М.І. Можливості створення злаково−бобових травостоїв на торфових ґрунтах// Зб. Кор­ми і кормо виробництво. Вип. 34. 1992 рік. С.23-27.
  6. Мащак Я.І. Відновлення виродженого травостою шляхом всівання бобових трав у нерозроблену дер­нину// Я.І. Мащак,Ю.О. Кобиренко// Корми і кормовиробництво.- 2014. – Вип. 79. – С. 93-97.
  7. Макаренко П.С. Бобово-злакові травосумішки для створення високопродуктивних зрошуваних пасо­вищ в Лісостепу УРСР/П.С. Макаренко// Вісн.с.-г. науки.−1982.-No 7.−С.26-29.
  8. Бабич А.О. Методика проведення дослідів з кормо виробництва і годівлі тварин / А.О.Бабич, М.Ф.Кулик, П.С.Макаренко і ін. // Київ : Аграрна наука, 1998. -79 с.
  9. Петриченко В.Ф. Культурні сіножаті та пасовища України // В.Ф.Петриченко, В.Г. Кургак /.− Київ: Аграрна наука. 2013.-412 с.
  10. Штакал М.І. Розвиток лучного кормо виробництва на осушених торфових ґрунтах // М.І.Штакал /. Зб. Корми і кормо виробництво. 2013.- Вип.84. С. 229−235.