УДК: 332.33:631.459:502.6

Землевпорядне забезпечення охорони і раціонального використання земель сільськогосподарських землекористувань

Мета. Здійснити науковий аналіз підходів до визначення ефективності землекористування в умовах трансформації земельних відносин.

Методи. Системно-структурний аналіз підходів до оптимізації землекористувань сільських територій.

Результати. Обґрунтовано теоретико-методологічні підходи щодо підвищення ефективності використання потенціалу земель сільськогосподарського призначення в розвиток процесів децентралізації.

Висновки. Обґрунтовано і запропоновано комплексну систему заходів щодо еколого-економічної регламентації використання земельно-ресурсного потенціалу шляхом розроблення системи проектів землеустрою на засадах екологобезпечного використання земель.

Ключові слова: землекористування сільських територій, земельно-ресурсний потенціал, управління земельними ресурсами,деградація земель,процес децентралізації, розроблення проектів землеустрою.

Література

  1. Земельний кодекс України: прийнятий 25.10.2001 року No2768-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). – 2002. – No 3-4. – Ст. 27.
  2. Закон України «Про землеустрій»: прийнятий 22.05.2003 року No858-IV // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). – 2003. – No 36. – Ст. 282.
  3. Закон України «Про охорону земель»: прийнятий 19.06.2003 року No962-IV // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). – 2003. – No 39. – Ст. 349.
  4. Постанова Кабінету міністрів «Деякі питання удосконалення управління у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності» від 07.06.2017р. No 413 [електронний ресурс]: Законодавство України. – Режим доступу: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2017-п.
  5. Третяк А.М. Землевпорядне проектування: еколого-ландшафтне землевпорядкування сільськогосподарських підприємств: Навч. посіб. / А.М. Третяк, В.М. Другак,. – Київ : Аграрна наука, 2007. – 120с.
  6. Шевченко І.П. Землекористування новостворених сільськогосподарських підприємств / І.П. Шевченко, Л.П.Коломієць. – Збірник «Землеробство». – Київ. 2010 рік. Випуск 82. – с.17.
  7. I.P. Shevchenko Optimization of rural land use in the requirements of European integration / L.P. Kolomiiets // Збірник «Землеробство». Київ :2014. – С. 6 – 7.