УДК: 631.459

Теоретичні основи екологічної оптимізації агроландшафтів Київської області

Запропоновані теоретичні основи екологічної оптимізації агроландшафтів Київської області в умовах інтенсифікації аграрного виробництва. Екологічна оптимізація включає консервацію деградованих і малопродуктивних земель, трансформацію лукопасовищних угідь, регенерацію боліт, відновлення існуючих та створення нових лісосмуг та ін. Здійснення пропонованих заходів дозволить сформувати збалансовані системи землекористування, підвищити продуктивність земель та призупинити процеси деградації ґрунтів.

Ключові слова: агроландшафт, деградація, землеустрій, екологічна оптимізація агроландшафту, контурно-меліоративна організація території.

Література

  1. Осипчук С.О. Підсумки освоєння контурно-меліоративного землеробства / С.О. Осипчук // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2000. – No 1-2. – С. 72-74.
  2. Осипчук С.О. Еколого-економічна модель сталого розвитку землекористування України на середньострокову перспективу / С.О. Осипчук // Землеустрій і кадастр. – 2005. – No 1. – С. 45-61.
  3. Тараріко О.Г. Вплив змін клімату на продуктивність та валові збори зернових культур: аналіз та прогноз / O.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма // Український географічний журнал – 2016. – No 1. – C. 14–22.
  4. Тараріко О.Г. Каталог заходів з оптимізації структури агроландшафтів та захисту земель від ерозії / О.Г. Тараріко, В.М. Москаленко. – Київ. Фітосоціоцентр, 2002. – 64 с.
  5. Шевченко І.П. Оптимізація агроландшафтних систем як основа збалансованого розвитку аграрного виробництва / І.П. Шевченко, Л.П. Коломієць, С.В. Кравець, І.М. Шквир // Землеробство. – Випуск 2. – 2015. – С. 31-37.