УДК: 631.95:631.816:631.153.3

Динаміка вмісту обмінного калію в чорноземі типовому в короткоротаційних сівозмінах

Показано зміни умісту обмінного калію ґрунту в системі короткоротаційних сівозмін, залежно від насичення та розміщення у них сільськогосподарських культур та рівня їх інтенсифікації (системи удобрення).

Висновки. Кількісні зміни обмінного калію в ґрунті протягом вегетації рослин залежать не тільки від споживання їх рослинами, але й від надходження в ґрунтовий розчин калію з органічних сполук. Зокрема внесення у прямій дії 20-40 т/га гною сумісно з N 60–100 P 40–100 K 60–100 під просапні культури, забезпечує високий уміст обмінного калію: після вирощування кукурудзи – 110-140 мг/кг, буряків цукрових – 140-200, соняшнику – 130-220 мг/кг ґрунту. Найнижчий уміст (70-80 мг/кг ґрунту) обмінного калію відмічено в усіх полях контрольної сівозміни (без внесення добрив), де джерелом калію для рослин слугував виключно калій ґрунту і кореневих рештків вирощуваних культур. А також у більшості полів після збирання ячменю ярого (100-120 мг/кг ґрунту), за внесення під культуру N 60 P 40 K 60 .

Ключові слова: короткоротаційні сівозміни, добрива, обмінний калій, сільськогосподарські культури.

Література

  1. Агрохімія: підручник / Г.М. Господаренко. – Київ : Аграрна освіта, 2013 . – 406 с.
  2. Заришняк А.С. Оптимізація удобрення та родючості ґрунту в сівозмінах / А.С. Заришняк, Я.П. Цвей, В.В. Іваніна // за ред. А.С. Заришняка. – ­ Київ: Аграр. Наука, 2015. – 208 с.
  3. Землеробство з основами екології, ґрунтознавства та агрохімії: навчальний посібник / В.Ф. Петриченко, М.Я. Бомба, М.В. Патика, Г.Т. Періг, П.В. Іващук. – Київ : Аграр. наука, 2011. – 492 с.
  4. Кучер Л.І. Зміна калійного режиму чорноземних ґрунтів залежно від їх обробітку та удобрення / Л.І. Кучер // Вісник аграрної науки. – 2012. – No 11. – С. 10-13.
  5. Носко Б.С. Післядія мінеральних добрив на калійний фонд чорнозему типового / Б.С. Носко, Є.Ю. Гладкіх // Вісник аграрної науки. – 2011. – No 10. – С. 14-16.
  6. Турчин Ф.В. Влияние калия на использование аммиачного азота и синтез белка в растении в связи с особенностями их углеводного состава / Ф.В. Турчин // В кн.: Доклады АН СССР. – 1947. – Т. 57. – No 1. – С. 125-139.
  7. Цвей Я.П. Зміна агрохімічних показників чорнозему типового залежно від довготривалого застосування добрив у Лісостепу / Я.П. Цвей, В.В. Іваніна, Ю.О. Ременюк [та ін.] // Вісник аграрної науки. – 2012. – No 7. – С. 11-15.
  8. Чесняк Г.Я. Определение параметров свойств черноземов типичных мощных разного уровня плодородия / Г.Я. Чесняк // В кн.: Теоретические основы и методы определения оптимальных параметров почв. Научные труды, Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева. – Москва, 1980. – С. 42-50.