УДК: 633. 333.631.61

Енергетичні – однорічні та багаторічні трав’янисті культури на вилучених з інтенсивного обробітку осушуваних торфових ґрунтах

У статті наведено результати досліджень з добору найбільш продуктивних видів однорічних і багаторічних трав’янистих культур на енергетичні цілі в умовах осушуваних торфових ґрунтів Лісостепу. Встановлено, що найбільшу продуктивність серед однорічних культур забезпечували – кукурудза, сорго цукрове, рицина, а серед багаторічних трав – міскантус, топінамбур і сильфія пронизанолиста.

Ключові слова: торфові ґрунти, енергетичні культури, біопаливо, урожайність, біомаса, суха речовина, кукурудза, міскантус гігантський.

Література

  1. Трускавецький Р.С. Торфові ґрунти і торфовища України / Р.С. Трускавецький // − Харків: «Міськдрук», 2010. – 278с.
  2. Роїк М.В. Енергетичні культури для виробництва біопалива / М.В. Роїк // В.Л. Курило, М,Я, Гументик, В.М. Квак М.В. Роїк // Наук. праці Полтавської аграрної академії. Енергозбереження та альтернативні джерела енергії: проблеми і шляхи їх вирішення. − Полтава, 2010. − Т.7 (26). С. 12 − 17.
  3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. / Б.А. Доспехов // − М.: Колос, 1979. − 415с.
  4. Природоохоронне та ефективне використання осушуваних органогенних ґрунтів гумідної зони // І.Т. Слюсар, О.І. Ткачов, О.В. Соляник та інші / Методичні рекомендації – Київ: Аграрна наука; 2014. − 79с.
  5. Хіврич О.Б. Енергетичні рослини як альтернатива традиційним видам палива / О.Б. Хіврич, В.М. Квак та інші // Агробіологія: зб. наукових праць. Білоцерківський нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2011. – No 6 (86). – C. 153 – 156.