УДК: 631.4:631.872

Вплив добрив на накопичення лабільної органічної речовини сірого лісового ґрунту у польовій сівозміні

Викладені результати досліджень по вивченню впливу органічних і мінеральних добрив на накопичення загального гумусу і рухомої (лабільної) органічної речовини в сірому лісовому ґрунті. За внесення добрив у польовій короткоротаційній сівозміні на сірому лісовому ґрунті вміст лабільних форм гумусу залежав від систем удобрення, зменшення частки лабільних форм є найбільш істотним у ґрунті за органічної системи удобрення. Накопичення лабільної органічної речовини в ґрунті змінюється залежно від вирощуваної культури, з тенденцією до збільшення за ячменю ярого.

Нагромадження гумусу мало прямий вплив на формування продуктивності зерна кукурудзи на зерно, ячменю ярого і гречки, найефективнішою у цих питаннях виявилась органо-мінеральна система удобрення, де приріст становив 2,79 т/га з.о. порівняно з контролем (без добрив).

Ключові слова: вміст гумусу, лабільна органічна речовина, родючість ґрунту, система удобрення, урожайність.

Література

  1. Тейт Р. Органіческое вещество почви. / Р. Тейт. – М.: Мир, 1991. – 397 с.
  2. Мазур Г.А. Роль гумусу в родючості грунтів та відтворення його вмісту // Г.А. Мазур. – вісник аграрної науки. – 2000. – Спецвипуск. – С. 12-15.
  3. Орлов Д.С., Практикум по химии гумуса. / Д.С. Орлов, Л.А. Гришина –Учеб. пособие. – М.: Изд – во моск. ун – та., 1981.- 272 с.
  4. Гордієнко В.П., Крохмаль А.М. Гумусний стан ґрунту за різних систем удобрення й обробітку в сівозміні. // Вісник аграрної науки. – 2006. – No 11. – С. 11-14.
  5. Егоров М.А. Подвижное органическое вещество почвы как один из показателей степени ее окультуренности. Записки Харковского с-х. ин-та. 1938., Т. 1, вып. 2, с 3-38.
  6. Носко Б.С., Медведєв В.В., Бацула А.А. и др. Влияния органических и минеральных удобрений на плодородие почв / Почвы Украины и повишения их плодородия. – Т. 2.– Київ, Урожай. – 1988.– 174с.