УДК: 631:633.367

Ефективність гербіцидів у посівах люпину вузьколистого

У статті викладено результати досліджень з вивчення ефективності застосування грунтових гербіцидів у посівах люпину вузьколистого, проведених в дослідному господарстві «Чабани» ННЦ «Інститут землеробства НААН» впродовж 2011-2015 рр. Встановлено, що застосування гербіцидів пульсар (0,5-1,0 л/га), патріот (0,5-1,0 л/га), фронтьєр Оптіма (0,6-1,0 л/га), харнес (1,0-2,5 л/га), дуал Голд (0,8-1,6 л/га) і їх бакових сумішей на посівах люпину вузьколистого у до сходовий період позитивно впливає на зменшення забурʼяненості посівів і не проявляє негативного впливу на культуру. Найбільш ефективним у боротьбі з однорічними одно- та дводольними бурʼянами є застосування бакових сумішей гербіцидів патріот+харнес, пульсар+харнес в дозах 0,5-1,0 л/га або пульсару чи патріоту (1,0 л/га, які забезпечують зниження забурʼяненості культури на 93,0-95,7 %, що дає можливість отримати урожайність насіння люпину вузьколистого в межах 2,27-2,51 т/га. Рівень рентабельності від їх застосування складає 52-57 %, а отриманий чистий прибуток – 1,8-2,0 тис. грн/га.

Ключові слова: люпин, гербіциди, бурʼяни, фітотоксична дія, загибель бурʼянів, рентабельність, чистий прибуток.

Література

  1. Артюхов А.И. Обратите внимание на люпин // Защита и карантин растений растений.-No 4.- 2013.- С. 8-10.
  2. Брухаль Ф.Й., Голодна А.В., Сорока В.І. Ефективність застосування гербіцидів на посівах люпину // Зб. Наукових праць ІЗ НААН.-Київ; ЕКМО, 2004.-Вип. 1.-С. 83-89.
  3. Иванцов Н.К. Псковская область// Рекомендации по региональному применению гербицидов в Российской Федерации.- М., 1998.- С. 50-54.
  4. Кононов А.С. Видовой состав сорняков и их вредоносность в посевах люпина //Бюллетень Брянского отделения РБО, 2013.-No 2 (2).- С. 88-96.
  5. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених для використання в Україні.- Київ ; Юнівест медіа.- 2016.- С. 398 – 599.
  6. Юхимчук Ф.Ф. Люпин в земледелии.-К.; Госсельхозиздат, 1963.- 358 с.
  7. Яловик Л.И. Продуктивность люпина узколистого при совершенствовании мер борьбы с сорной растительностью (на примере Псковской области): дис.кандидата с.-х. наук.- Великие Луки, 2000.- 170 с.
  8. Яловик Л.И. Эффективность бинарных смесей гербицидов на посевах сельскохозяйственных культур // Л.И. Яловик, В.Г. Пушкарев, Н.К. Иванцов, Е.А. Васильева // Сельское хозяйство: проблемы и перспективы: Материалы межрегиональной научно- практической конференции.-Великие Луки:РИО ВГСХА, 2009.- С. 31-33