УДК: 631.615:633.2.03:631.62

Ефективність використання осушуваних органогенних ґрунтів за органічного землеробства

Наведені результати наукових досліджень щодо вирощування однорічних культур та багаторічних травостоїв у системі органічного землеробства на осушуваних органогенних ґрунтах. Дослідженнями виявлено, що основними умовами вирощування сільськогосподарських культур у цих умовах є регулювання водного режиму ґрунту у період вегетації в оптимальних межах для кожної сільськогосподарської культури, використання староорних органогенних ґрунтів у травопільній сівозміні зі включенням однорічних культур в структурі посівних площ близько 30 %; висівання травосумішей багаторічних трав з різними строками дозрівання; проведення плантажної оранки на торфово-глейових ґрунтах з виорюванням підстилаючої мінеральної породи на 8-10 см та збагачення нею торфового горизонту; внесення стимуляторів росту з мікродобривами типу гумісол і гуміфілд.

Ключові слова: багаторічні трави, однорічні культури, органічна продукція, сівозміна, плантажна оранка, стимулятори росту, торфовище.

Література

  1. Дегодюк Є.Г. Єколого-техногена безпека України / Є.Г. Дегодюк, С.Є. Дегодюк // – Київ : ЄКМО. – 2006. – 306 с.
  2. Слюсар І.Т. Вирощування жита озимого за органічного виробництва на осушуваних торфово-глейовому ґрунті / Слюсар І.Т., А.В. Єзерковський // Зб. наукових праць Уманський НУ садівництва, част. I сільськогосподарські науки. – 2016: Умань, УНУС. – Вип. 89. – С. – 37-43.
  3. Слюсар І.Т. Вирощування сільськогосподарських культур у системі органічного землеробства на осушуваних землях / І.Т. Слюсар, О.П. Соляник, В.О. Сербенюк, О.М. Гера // Зб. українського хлібороба. – Т.Т. – Київ : Тов. «Сігма трейд». – 2017. С. – 132-141.
  4. Безкровний А.К. Осушений гектар // А.К. Безкровний, М.Г. Цюпа / – Київ : «Знання», 1975. – 80 с.
  5. Рижук С.М. Агроекологічні основи ефективного використання осушуваних ґрунтів Полісся і Лісостепу України // С.М. Рижук, І.Т. Слюсар / – Київ : Аграрна наука, 2006. – 425 с.
  6. Цюпа М.Г. Землеробство на осушених землях // М.Г. Цюпа, В.С. Бистріцький, І.Т. Слюсар та ін. / – Київ: Урожай, 1990. – 184 с.
  7. Боговін А.В. Трав’янисті біогеоценози, їхнє поліпшення та раціональне використання // А.В Боговін., І.Т. Слюсар, М.К. Царенко. – Київ: Аграрна наука, 2005. – 361 с.
  8. Слюсар І.Т. Корми з осушеного гектара // І.Т. Слюсар, М.І. Штакал, М.К. Царенко / – Київ: Аграрна наука, 1998. – 164 с.