УДК: 633.34

Особливості росту та розвитку сорго в Правобережному Лісостепу

У статті проаналізовано літературні джерела щодо змін кліматичних умов та перспектив вирощування сорго. Наведено дані фенологічних спостережень за лінійним ростом рослин та їх щільністю в залежності від удобрення та режиму використання. Зроблений висновок щодо можливості вирощування культур роду сорго в умовах Правобережного Лісостепу та напрямках їх використання.

Ключові слова: сорго, ріст, розвиток, висота рослин, щільність, добрива, режим використання.

Література

  1. Малиновский, В.И. Физиология растений. Учеб. пособие. // В.И.Малиновский. – Владивосток: Изд- во ДВГУ, 2004. – 106 с.
  2. Маслак, О. Ринок сорго в Україні та світі / О. Маслак // Агробізнес сьогодні No 11 (234), червень 2012. Електронний ресурс: режим доступу http://www.agro-business.com.ua/ekonomichnyi-gektar/1111-rynok-sorgo-v-ukraiini-ta- sviti.html
  3. Методика Державного сортовипробування сільськогосподарських культур / Київ, 2000. – 100 с.
  4. Сайко, В.Ф. Землеробство в контексті змін клімату // В сб. Наукових праць Національного наукового центру «Інститут землеробства УААН».- Київ, 2009.- С. 3-14.
  5. Серёгин, В.И. Сорго на юге Нечернозёмной зоны. /В.И. Серёгин и др. // Кормопроизводство. – 2004. – No 2. – С. 10-13.
  6. Тимчук, В.М. Вплив кліматичних змін на ведення агробізнесу / В.М. Тимчук, С.М. Тимчук // Агробізнес сьогодні No 11 (234), червень 2012. Електронний ресурс: режим доступу: http://www.agro-business.com.ua/ideii-i-trendy/5157-vplyv-klimatychnykh-zmin-na-vedennia-agrobiznesu.html