УДК: 633.11

No-till – технологія вирощування пшениці озимої як фактор оптимізації гідротермічного режиму грунту

Застосування No-till – технології вирощування пшениці озимої скорочує коливання добових температур поверхні ґрунту більш ніж на половину, майже на 7 0 С знижує максимальну денну температуру в літній період, що зменшує втрати ґрунтової вологи в 1,7 рази в порівнянні з традиційною технологією. У період високої потреби в теплі для проростання насіння нульовий обробіток ґрунту краще зберігає його, скорочуючи досходовий період на 30%. При No-till – технології істотно знижується ризик пошкодження рослин низькими температурами і крижаною кіркою під час перезимівлі.

Ключові слова: вологість ґрунту, технології, температура, пшениця озима.

Література

  1. Мишустин Е.Н., Емцев В.Т. Микробиология. – М.: Колос, 1978. – 352 с.
  2. Худякова Ю.А. Взаимодействие некоторых микробных метаболитов с почвами: труды Межвузовской науч. конференции / Микроорганизмы в сельском хозяйстве: отв. ред. Н.А. Красильников. – М.: издат. Московского университета, 1963. – С. 309 – 326.
  3. Потков Л.А. Микроорганизмы в жизни растений. – М.: гос. издат. с.–х. литературы, 1959. – 192 с.
  4. Екологія мікроорганізмів: пос. / В.П. Патика, Т.Г. Омельянець, І.В. Гриник, В.Ф. Петриченко; За ред. В.П. Патики. – К.: Основа, 2007. – 192 с.
  5. Носатовский А.И. Теоретическое обоснование оптимального срока посева озимой пшеницы / А.И. Носатовский // Доклады ВАСХНИЛ. – 1946 – Вып. 11–12. – С. 311 – 320.