УДК: 631.147:633.367:632.4:631.526.32

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ФУЗАРІОЗОСТІЙКИХ СОРТІВ ЛЮПИНУ В ОРГАНІЧНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ

Необхідність вивчення і впровадження органічного виробництва є одним із головних завдань суспільства
С.С. Антонець

У статті обґрунтовується доцільність використання фузаріозостійких сортів люпину в органічному землеробстві для покращення родючості ґрунтів і виробництва високобілкових кормів для тваринництва.

В органічному виробництві виключається застосування мінеральних добрив і пестицидів. В цих умовах зростає роль культур, які позитивно впливають на родючість ґрунтів і їх фітосанітарний стан. До таких культур відносяться однорічні кормові люпини (жовтий, білий і вузьколистий), особливо сорти, стійкі до хвороб.

Маючи найвищу азотфіксуючу здатність серед однорічних бобових культур, люпини залежно від виду і умов вирощування здатні акумулювати в біомасі від 80 до 300 кг/га екологічно чистого симбіотичного азоту. Заорювання зеленої маси (30-45 т/га) рівноцінне відповідній кількості гною або внесенню 5-7 т/га аміачної селітри. З рослинними рештками в ґрунт потрапляє 30 кг/га фосфору і 50 кг/га калію. Тому люпин забезпечує себе поживними речовинами і ще залишає в ґрунті після збирання врожаю до 150 кг/га азоту для послідуючих культур в сівозміні.

В органічному виробництві фузаріозостійкі сорти люпину представляють інтерес і як джерело високобілкових кормів для тваринництва. Вони нарощують до 60 т/га біомаси, в якій міститься понад одна тонна перетравного білка. В зерні кормових сортів міститься 40-52% сирого протеїну, 5,5-6,0% жиру, 10-12% цукрів.

В статті подається характеристика фузаріозостійких сортів люпину (жовтого, білого і вузьколистого) створених в ННЦ «Інститут землеробства НААН» і включених в Реєстр сортів рослин України. Ці сорти у виробничих умовах практично не уражуються фузаріозом і не потребують застосування фунгіцидів в період вегетації. Їх можна вирощувати в сівозміні з періодом повернення через 2-3 роки, тоді як для нестійких вимагалось 6-7 років. Через неможливість застосування в органічному землеробстві фунгіцидів для упередження втрат урожаю від антракнозу потрібно використовувати переважно сорти люпину вузьколистого, які на цей час більш толерантні до цієї хвороби, не допускати на посів заражене насіння та дотримуватись сівозміни.

Фузаріозостійкі сорти люпину придатні для вирощування в поукісних і пожнивних посівах, в сумішках з іншими культурами.

Ключові слова: люпин, фузаріозостійкі сорти, органічне землеробство.

Література

 1. Наукові основи виробництва органічної продукції в Україні: Монографія / За ред.. акад. НААН Я.М. Гадзала і чл..-кор. НААН В.Ф. Камінського. – К.: Аграрна наука, 2016.-592 с.
 2. Шарапов Н.И. Люпин и его возделывание в СССР.- Москва-Ленинград. ОГИЗ, 1935.-224 с.
 3. Ильченко И.К. О мерах по расширению посевов и повышению урожайности люпина в колхозах и совхозах Полесья Украины / И.К. Ильченко // Труды научной сессии по вопросам координации и улучшения научных исследований, производства и использования люпина в сельском хозяйстве. Государственное издательство сельскохозяйственной литературы Украинской ССР.-Киев, 1959.-512 с.
 4. Корнейчук Н.С. Грибные болезни люпинов: Монография // Н.С. Корнейчук // К.: Колобиг, 2010. – 376 с.
 5. Солодюк Н.В. Основні етапи селекції люпину / Н.В. Солодюк, М.С. Корнійчук, О.В. Головченко, Т.М.Левченко // Збірник наук. праць Інституту землеробства УААН, присвячений 100-річчю Д.Ф. Лихваря (спецвипуск) – Київ, 2003.- С.110-121.
 6. Алексеев Е.К. Однолетние кормовые люпины / Е.К. Алексеев. – М.: Колос, 1968.-263 с.
 7. Задорин А.Д. Зернобобовые как фактор энергосбережения полеводства / А.Д. Задорин, А.И. Исаев // Аграрная наука. – 1994.- No 2/3.- С. 2-3.
 8. Бабич А.О. Вирощування зернобобових на корм / А.О. Бабич.- К. Урожай, 1975. – 232 с.
 9. Такунов И.П. Энергосберегающая роль люпина в современном сельско-хозяйственном производстве / И.П. Такунов // Кормопроизводство. – 2001. – No 1. – С. 3-7.
 10. Камінський В.Ф. Люпинове добриво / В.Камінський, А.Голодна // Пропозиція – Головний журнал з питань агробізнесу.-2007.-No6.-С.56-57.
 11. Мойсієнко В.В. Наукові здобутки і перспективи вирощування люпину кормового в Україні / В.В.Мойсієнко, В.З. Панчишин // Рослинництво, селекція і насінництво. Вісник ЖНАЕУ, 2014. – т.1. – No 2 (42). – С.113-125.
 12. Петриченко В.Ф. Наукові основи формування високоврожайних посівів люпину вузьколистого в умовах правобережного Лісостепу України / В.Ф.Петриченко, Н.М.Джура // Корми і кормовиробництво. – 2007. – Вип.59.- с.117-127.
 13. Ганіна О.О. Продуктивність люпину вузьколистого і пшениці ярої за сумісного вирощування в умовах Північного Лісостепу / Роль біологічного землеробства у виробництві конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції. Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів 8-9 грудня 2008 року. – Чабани, 2008. – С. 62-63.
 14. Нечипорук В.В. Вплив агротехнічних заходів на урожайність люпину кормового / В.В. Нечипорук // Роль біологічного землеробства у виробництві конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції. Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів. 8-9 грудня 2008 року.-Чабани, 2008. С.63-64.