tit_1_1964[Зміст] 

 1. Куксін М. В., Боговін А. В. [Організація багаторічних культурних пасовищ на природних кормових угіддях і роль бобових у їх травостоях] {Perennial pasture management on natural forage lands and the role of legumes in herbage} 5-17
 2. Крапива Л. Л. [Створення багаторічних культурних пасовищ на заплавних луках Полісся Української РСР] {Creation of perennial pastures on flooded meadows in Polissya of Ukrainian SSR} 18-26
 3. Рошаль А. Я. [Вплив мікроелементів на хімічний склад травостою багаторічного культурного пасовища на осушених торфовищах] {Effect of trace elements on the chemical composition of perennial pastures on drained peatlands} 27-32
 4. Бегей С. В., Онищук В. К. [Ефективність добрив на короткозаливних луках Передкарпаття при використанні їх під культурні пасовища] {The efficiency of fertilizers on short time flooded meadows in Precarpathians when used for cattle forage} 33-36
 5. Макаренко П. С. [Дози внесення азотних добрив на культурні пасовища на низинних луках Полісся УРСР] {The doses of nitrogen fertilizers on pastures on lowland meadows in Polyssya of Ukrainian SSR} 37-46
 6. Паламарчук І. О. [Про строки початку випасання худоби на багаторічних культурних пасовищах на еродованих схилах] {On the timing of the start cattle grazing on perennial cultivated pastures on eroded slopes} 47-52
 7. Куксін М. В., Скуднова Є. О. [Удобрення багаторічних трав у лучній сівозміні на низинних луках Полісся Української РСР] {Fertilization of meadow grasses in crop rotation in the lowland meadows in Polyssya of Ukrainian SSR} 53-64
 8. Черкасова В. О., Бикодир М. О. [Ефективність способів докорінного поліпшення заплавних лук у лівобережному Лісостепу УРСР] {Efficiency of radical improvement means of floodplain meadows in left-bank of Forest-Steppe of Ukrainian SSR} 65-70
 9. Бронникова Л. В. [Строки сівби лучних трав за прискореного залуження на Волині] {Sowing terms of meadow grass at accelerated meadow creation in Volyn region} 71-75
 10. Добрянський В. С. [Способи обробітку дернини та ефективність добрив за прискореного створення культурних лук] {Methods of cultivation of sod and fertilizers efficiency by accelerating the creation of cultural meadows} 75-88
 11. Горб В. Д., Хрестецький А. І. [Поверхневе поліпшення лук гірсько-лісового поясу Карпат Закарпатської області] {Surface meadows improvement in mountain and forest zone of the Carpathians in Transcarpathian region} 89-93
 12. Балан А. Г., Осадчий О. Л. [Вплив добрив на продуктивність низинних і заливних лук Ровенщини] {Effect of fertilizers on the productivity of lowland flooded meadows of Rivne region} 94-98
 13. Губар М. І. [Ефективність удобрення гірських сіножатей Буковини] {The effectiveness of fertilization of Bukovina mountain grasslands} 99-107
 14. Бегей С. В., Хомик М. В. [Вплив мінеральних добрив на продуктивність короткозаливних сіножатей Передкарпаття] {Mineral fertilization impact on productivity of short time flooded meadows at Carpathians} 108-112
 15. Данилевська М. С., Левчук Г. П. [Вплив мінеральних добрив на врожай трав на вологих короткозаливних луках Житомирщини] {The impact of fertilizers on productivity of grass wet short time flooded meadows in Zhytomyr region} 113-119
 16. Горб В. Д., Хрестецький К. І. [Строки та способи сівби лучних злакових трав на насіння в гірських районах Карпат] {Terms and methods of sowing of meadow cereal grasses for seed in the mountainous regions of the Carpathians} 120-126
 17. Козій Г. В., Павлик З. Ю. [До питання про кормову і насінну продуктивність райграсу пасовищного в умовах Прикарпаття] {About the problem of forage and seed productivity of pasture ryegrass in terms of the Pre-Carpathians} 127-133
 18. Мацьків О. І. [Вирощування багаторічних бобових трав у гірських районах Карпат] {Growing of perennial legumes in mountainous areas of the Carpathians} 134-140
 19. Власюк І. А.[Питання удосконалення методики польових досліджень і картування торфовищ] {The question of improving the methods of field research and mapping of peat} 141-149