2 - 0002ЗМІСТ

 1. Камінський В. Ф., СайкоВ. Ф. Землеробство ХХІ століття. Проблеми та шляхи вирішення 3с.
 2. Патика В. П., Гнатюк Т. Т., Булеца Н. М., КириленкоЛ. В. Біологічний азот у системі землеробства .12с.
 3. Дегодюк Е. Г. Басейновий підхід в біогеоценозах і агросфері в контексті розвитку систем землеробства у ХХІ столітті ..21с.
 4. Vozhegova R. A. Adaptation of farming systems to climatic conditions of the Southern Ukraine ..25с.
 5. Шевченко І. П., Коломієць Л. П., КравецьС. В., Шквир І. М. Оптимізація агроландшафтних систем як основа збалансованого розвитку аграрного виробництва .31с.
 6. Бойко П. І., ЛітвіновД. В. Ефективність короткоротаційних сівозмін у сучасних системах землеробства .38с.
 7. Господаренко Г. М., Черно О. Д. Баланс основних елементів живлення за тривалого застосування добрив .47с.
 8. Слюсар І. Т., Гера О. М., Соляник О. П., Сербенюк В. О. Природоохоронне використання осушуваних земель гумідної зони .51с.
 9. Корсун С. Г. Особливості агроекологічних процесів на сільських сельбищних територіях ..57с.
 10. Бойко А. Л. Використання вірусів у біотехнологічних процесах .63с.
 11. Тараріко О. Г., Ільєнко Т. В. Прогнозування впливу погодних умов на урожай зернових культур ..66с.
 12. Бабич А. О., Бабич-Побережна А. А., Побережний М. С. Вплив засухи, суховію і пилової бурі на урожайність зернових культур .73с.
 13. Прістер Б. С., Гаргер Є. К., Талерко Н. Н., Виноградська В. Д., Лев Т. Д. Модель районування території за різних рівнів можливого радіоактивного забруднення агросфери .79с.
 14. Мойсієнко В. В. Радіаційний моніторинг лікарських рослин залежно від щільності забруднення ґрунтів природних фітоценозів Полісся ..87с.
 15. Малиновская И. М. Формирование микробных сообществ серой лесной почвы в условиях повышенного загрязнения тяжелыми металлами ..92с.
 16. Володін С.А., Георгієв В. А. Інноваційно-інвестиційне забезпечення виробництва біопалива …98с.