80Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Землеробство” (випуск 80). – К.: ВД “ЕКМО”, 2008. – 140 с.
У збірнику представлено результати досліджень з питань розроблення й освоєння сівозмін, системи обробітку грунту, удобрення культур, способів відтворення та підвищення родючості грунтів, нових технологій вирощування зернових і кормових культур.

Розрахований на науковців, фахівців агропромислового виробництва, викладачів сільськогосподарських навчальних закладів, аспірантів і студентів.

Зміст

 1. Ф.С.Галиш, Г.П.Войтова Продуктивність агроекосистем правобережного Лісостепу. 3с.
 2. Н.І. Огієнко Водні властивості еродованих ґрунтів залежно від основного обробітку. 9с
 3. П.Г. Сокирко Продуктивність сільськогосподарських культур залежно від способів основного обробітку ґрунту. 12с.
 4. С.М. Сенчук, О.В. Крикунова Ефективність біопрепаратів за вирощування сільськогосподарських культур. 18с.
 5. О.А.Літвінова Вплив добрив на зміну лабільної органічної речовини сірого лісового грунту. 24с.
 6. В.Я.Ятчук, С.О.Гаврилов Вплив обробітку сірого лісового ґрунту на його водно;фізичні властивості 28с.
 7. М.В. Шевченко Системи обробітку грунту. 33с.
 8. Л.І. Ворона, О.В. Швайка, В.М. Дема Продуктивність пшениці озимої на Поліссі залежно від строків сівби 40
 9. В.П.Кирилюк Вплив систем основного обробітку ґрунту та попередників на забур’яненість посівів пшениці озимої. 47с.
 10. І.М.Малиновська, О.О.Черниш, А.І. Деркач Закономірності формування мікробного ценозу ризосфери
  бактеризованих рослин пшениці ярої. 56с.
 11. О.І. Савчук Вирощування конюшини лучної у Поліссі. 62с.
 12. О.Є. Тарабрін Рекомендації по вирощуванню насіння кормового буряку безвисадковим способом. 68с.
 13. Ю.Г. Міщенко, Д.В.Воронін Вплив способів загортання сидератів на поживний режим грунту при
  вирощуванні цукрового буряку. 79с.
 14. С.Т. Андрощук, В.Т. Маткевич, М.С. Гирич, О.А. Лук’янець, Л.В. Коломієць, Т.О. Титенко, О.В. Іскрук, В.П.Резніченко, В.М. Демченко Капустяні культури в післяжнивних посівах Північного Степу. 85с.
  ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
 15. Л.В. Коломієць, В.Т. Маткевич Продуктивність сумісних посівів кукурудзи і сорго. 92с.
 16. М.П.Бондаренко Строки сівби ріпаку ярого в Північно;східному Лісостепу. 96с.
 17. П.С. Вишнівський Вплив позакореневого підживлення на продуктивність ріпаку ярого 100с.
 18. С.В. Поліщук Шкодочинність бактеріальних хвороб сої.105с.
 19. В.Ф. Камінський, А.В.Голодна, Д.С.Шляхтуров Інтенсифікація виробництва зернобобових культур в умовах Північного Лісостепу.109с.
 20. І.М.Жердецький Позакореневе підживлення у процесі формування врожаю цукрового буряку. 115с.
 21. В.І.Ратошнюк Продуктивність бобово;злакових сумішей у Поліссі. 122с.
 22. Р.Г. Мельник Вплив мінеральних форм азоту на показники селективності субстратів за вирощування печериці двоспорової.. 127с.