81Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Землеробство” (випуск 81). – К.: ВД “ЕКМО”, 2009. – 136 с.

У збірнику представлено результати досліджень з питань розроблення й освоєння сівозмін, системи обробітку грунту, удобрення культур, способів відтворення та підвищення родючості грунтів, нових технологій вирощування зернових і кормових культур.
Розрахований на науковців, фахівців агропромислового виробництва, викладачів сільськогосподарських навчальних закладів, аспірантів і студентів.

Зміст

 1. Сайко В.Ф. Використання на удобрення побічної продукції рослинництва в Україні. 3с.
 2. Ткачов О.І. Поживний режим осушуваного грунту залежно від системи удобрення в сівозміні Лівобережного Лісостепу. 10с.
 3. Літвінова О.А. Вплив удобрення на продуктивність культур ланки зерно>бурякової сівозміни. 15с.
 4. Огієнко Н.І., Бордун Р.М. Поживний режим чорнозему типового залежно від агротехнологій в Лівобережному Лісостепу 20с.
 5. Єрмолаєв М.М., Літвінов Д.В., Ткачов О.І., Гордієнко Т.І. Удобрення пшениці озимої у сівозмінах Лівобережного Лісостепу. 28с.
 6. Сенчук С.М., Крикунова О.В. Ефективність біологічно активних препаратів за вирощування ячменю ярого. 33с.
 7. Шевченко І.П., Качмар О.Й., Іванюк В.Я., Бугрин Л.М. Фітомеліоративна ефективність багаторічних трав на еродованих грунтах західного регіону України. 39с.
 8. Бовсуновський А.М. Вплив побічної продукції та сидерату на гумусний стан світло>сірого грунту. 47с.
 9. Коломієць Л.П. Щодо питання консолідації земель 51с.
 10. Бунчак О.М.Органічні добрива з відходів шкіряного виробництва методом ферментації. 57с.
  ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
  КУЛЬТУР
 11. Кононюк Л.М., Пальонко Л.В. Технологія вирощування пшениці озимої в умовах Північного Лісостепу. 63с.
 12. Свидинюк І.М., Камінська В.В., Шморгун О.В., Дудка О.Ф. Технологія вирощування ячменю ярого в Північному Лісостепу 69с.
 13. Дворецька С.П., Камінський В.Ф. Вплив елементів технології вирощування на продуктивність гороху в Північному Лісостепу 75с.
 14. Дідур І.М. Формування показників індивідуальної продуктивності зерна сортами гороху різних морфотипів.. 80с.
 15. Грищенко Р.Є., Стопа С.П. Вплив мінеральних добрив на урожайність та якість зерна гречки в Лівобережному Лісостепу. 88с.
 16. Шалівський С.В., Рибак М.Ф. Продуктивність сортів льону>довгунцю залежно від способу сівби та рівня мінерального живлення. 94с.
 17. Лук’янець О.П. Удосконалення технології відтворення природних кормових угідь у Північному Лісостепу.98с.
 18. Малиновська І.М., Боговін А.В., Пташнік М.М. Формування біотичних систем мікроорганізмів у грунті за різних способів відтворення рослинних угруповань. 105с.
  ІСТОРІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК
 19. Вергунов В.А. Українське сільське господарство в 1917>1920 рр. (елементи французького впливу). 119с.