Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Землеробство” (випуск 84). – К.: ВП “Едельвейс”, 2012. – 128 с.

У збірнику представлено результати досліджень з питань розроблення й освоєння сівозмін, систем обробітку грунту, удобрення культур, способів відтворення та підвищення родючості грунтів, нових технологій вирощування зернових і кормових культур.
Розрахований на науковців, фахівців агропромислового виробництва, викладачів сільськогосподарських навчальних закладів, аспірантів і студентів.

[Зміст]

 1. Слюсар І. Т. [Історія розвитку осушувальних меліорацій в Україні] {History of development of drainage amelioration in Ukraine} 3-10
 2. Боговін А. В., Сайко В. Ф., Пташнік М. М. [Підвищення продуктивності луко-пасовищних угідь на осушених низинних торфовищах Полісся] {Increasing in productivity of hayfield and pasture lands on drained fens of the Polissya} 11-17
 3. Слюсар І. Т., Сербенюк В. О., Гера О. М., Вірьовка В. М., Ткачов В. О., Тарасенко О. А. [Вплив способів поліпшення лучних угідь та поживний режим торфового ґрунту на продуктивність травостою] {Effect of methods of improving meadow lands and nutrient status of peat soil on grass stand productivity}18-24
 4. Єрмолаєв М. М., Літвінов Д. В., Шиліна Л. І., Єрмолаєва Т. М. [Трансформація гумусу під впливом сівозміни і добрив] {Humus transformation under effect of a crop rotation and fertilizers} 25-32
 5. Задубинна Є. В. [Вплив вирощування сої на водно9фізичні властивості й мінералізацію торфу] {Effect of soybean growing on peat water-physical properties and mineralization}33-38
 6. Гелевера С. М., Ткачов В. О., Соляник О. П., Сацик М. І. [Вплив добрив і способів обробітку торфовищ на врожайність ріпаку ярого] {Effect of fertilizers and methods for cultivating peat-bogs on spring rape yield} 39-44
 7. Квасніцька Л. С. [Баланс калію у сівозмінах з бобовими культурами] {Potassium balance in crop rotations with legume crops} 45-49
 8. Корсун С. Г., Давидюк Г. В., Коломієць В. М., Кущук М. А. [Ступінь придатності ґрунту для вирощування окремих сільськогосподарських культур] {Degree of soil applicability for growing certain agricultural crops} 50–55
 9. Тараріко Н. М., Ятчук В. Я., Гаврилов С. О., Красюк Л. М., Зведенюк Т. Б. [Ефективність застосування побічної продукції зернових культур на добриво за різних способів обробітку сірого лісового ґрунту] {Efficiency of applying cereal by-products for fertilizer at different methods of cultivating grey forest soil} 56-62
 10. Коломієць Л. П. [Особливості оптимізації сільськогосподарських землекористувань в процесі реформування земельних відносин] {Special features of optimizing agricultural land uses while reforming land relations} 63-68
 11. Радько Т. В., Радько В. Г. [Біологічна активність ясно-сірого лісового грунту залежно від удобрення картоплі] {Biological activity of light-grey forest soil depending on potato fertilizing} 69-74
 12. Камінська В. В., Шморгун О. В., Дудка О. Ф. [Особливості формування елементів продуктивності сортів ячменю ярого в північній частині Лісостепу] {Special features of forming productivity elements of spring barley varieties in northern part of Forest-Steppe} 75-81
 13. Камінський В. Ф., Дворецька С. П., Костина Т. П. [Вплив передпосівної обробки насіння мікроелементами та біологічними препаратами на урожайність гороху] {Effect of presowing seed treatment with micronutrients and biological preparations on pea yield} 82-87
 14. Грищенко Р. Є., Любчич О. Г. [Продуктивність сортів гречки за різних строків і способів сівби в північному Лісостепу] {Productivity of buckwheat varieties at different sowing dates and methods in northern Forest-Steppe} 88-93
 15. Вишнівський П. С., Губенко Л. В., Бондарчук А. А. [Вплив погодних умов, асоціативної азотфіксації та добрив на продуктивність ріпаку ярого] {Effect of weather conditions, associative nitrogen fixation and fertilizers on spring rape productivity} 94-103
 16. Голодна А. В., Шляхтуров Д. С. [Урожайність сортів люпину вузьколистого залежно від строку сівби в північній частині Лісостепу] {Yield of blue lupine varieties depending on sowing date in northern part of Forest Steppe} 104-109
 17. Кургак В. Г., Гаврик С. С. [Вплив удобрення сіяного злакового травостою на родючість сірого лісового ґрунту] {Effect of fertilizing sown cereal grass stand on fertility of grey forest soil}110-120