Influence of meteorological factors on potato yield in the conditions of the Right-Bank Forest-steppe
PDF (Українська)

Keywords

potato, variety, yield, humidity of air, air temperature, climate.

How to Cite

Myalkovsky, R. (2018). Influence of meteorological factors on potato yield in the conditions of the Right-Bank Forest-steppe. Interdepartmental Thematic Scientific Collection "Agriculture", 1(94), 55-61. https://doi.org/10.31073/zem.94.55-61

Abstract

Goal. The purpose of the research was to determine the influence of meteorological factors on potato yield in the conditions of the Right Bank Forest-steppe of Ukraine. Methods.Field, analytical and statistical. Results.It was established that among the mid-range varieties Divo stands out with a yield of 42.3 t/ha, Malin white – 39.8 t/ha, and Legend – 37.1 t/ ha. The most favourable weather and climatic conditions for the production of potato tubers were for the Divo 2011 variety with a yield of 45.9 t/ha and 2013 – 45.1 t/ha. For the Legenda variety 2016, the yield of potato tubers is 40.6 t/ha and 2017 – 43.2 t/ha. Malin White 2013 is 41.4 t/ha and 2017 42.1 t/ha. The average varieties of potatoes showed a slightly lower yield on average over the years of research. However, among the varieties is allocated Nadiyna – 40.3 t/ha, Slovyanka – 37.2 t/ ha and Vera 33.8 t/ha. Among the years, the most high-yielding for the Vera variety was 2016 with a yield of 36.6 t/ha and 2017 year – 37.8 t/ha. Varieties Slovyanka and Nadiyna 2011 and 2012 with yields of 42.6 and 44.3 t/ha and 46.5 and 45.3 t/ha, respectively. Characterizing the yield of potato tubers of medium-late varieties over the years of research, there was a decrease in this indicator compared with medium-early and middle-aged varieties. However, the high yield of the varieties of Dar is allocated – 40.0 t/ha, Alladin – 33.6 t/ha and Oxamit 31.3 t/ha. Among the years, the most favourable ones were: for Oxamit and Alladin – 2011 – 33.5 and 36.5 t/ha, and 2017 – 34.1 and 36.4 t/ha, respectively. Favourable years for harvesting varieties were 2011 and 2012 with yields of 45.7 and 45.8 t/ha.

Thus, the highest yield of potato tubers on average over the years of studies of medium-early varieties of 41.2-43.3 t / ha were provided by weather conditions of 2011 and 2017 years, medium-ripe varieties 41.0-41.1 - 2012 and 2011, medium- late 37,6-38,5 t / ha - 2012 and 2011, respectively.

https://doi.org/10.31073/zem.94.55-61
PDF (Українська)

References

Semenchuk V. H. Produktyvnist sortiv kartopli v umovakh Pivdenno-Zakhidnoi chastyny Ukrainy / V. H. Semenchuk // Kartopliarstvo Ukrainy. Nauk. vyrob. zhurnal. – K.: TOV «Info-prynt». – 2014. – № 1-2(34-35). – S. 39-41.

Bondarchuk A. A. Kartoplia: vyroshchuvannia, yakist, zberezhennia / A. A. Bondarchuk, V. A. Koltunov, O. A. Kravchenko. – K.: KYT, 2009. – 232 s.

Ahroekolohiia: Posibnyk / A. M. Fesenko, O. V. Soloshenko, N. Iu. Havrylovych, L. S. Osypova, V. V. Bezpalko, S. I. Kochetova; za red. O. V. Soloshenka, A. M. Fesenko. – Kharkiv:, 2013. – 291 s.

Ahroekolohichni osnovy vyroshchuvannia kartopli / V. M. Polozhenets, M. S. Chernilevskyi, L. V. Nemerytska ta in. – K.: Svit, 2008. – 196 s

Shcherban M. I. Klimat i vrozhai na Ukraini / M. I.Shcherban – K.: «Znannia», 1991. – 32 s.

Rekomendatsii shchodo vyroshchuvannia kartopli v peredhirnii i hirskii zonakh Karpat. Instytut zemlerobstva i tvarynnytstva zakhidnoho rehionu UAAN / L. A. Ilchuk, V. A. Ilchuk, A. O. Ostrovskyi, R. V. Ilchuk, L. M. Dziabiak. – Lviv, 2002. – 12 s.

Bondarenko H. L. Metodyka doslidnoi spravy v ovochivnytstvi i bashtannytstvi / H. L. Bondarenko, K. I. Yakovenko. – Kh.: Osnova, 2001. – 370 s.

Moyseychenko V. F. Osnovы nauchnыkh yssledovanyy v ahronomyy / V. F. Moyseychenko, M. F. Tryfonova, A. Kh. Zavyryukha. – M. : Kolos, 1996. – 336