The main directions of scientific support for the implementation of the system of organic farming in Ukraine
PDF (Українська)

Keywords

organic farming, technology, quality products, organic fertilizers, pesticides.

How to Cite

Kaminskyi , V., & Korsun, S. (2016). The main directions of scientific support for the implementation of the system of organic farming in Ukraine. Interdepartmental Thematic Scientific Collection "Agriculture", 1(90), 22-24. https://doi.org/10.31073/zem.90.22-24

Abstract

The aim of this work was to study the basic directions of scientific support introduction of organic farming in Ukraine. The study used methods of comparison, synthesis, analysis, induction and deduction. The article indicated on the main areas that need special attention from researchers and suggests one possible mechanism to remove the remaining obstacles to organizational issue introduction of scientific developments in the production of organic and training areas. This can speed up the creation of new and manage existing land ownership and land use organic farming with the introduction of advanced production technology of organic crop production.

https://doi.org/10.31073/zem.90.22-24
PDF (Українська)

References

Antonets, A.S., Pysarenko P.V. & Pysarenko V.M. (2013). Metodychni rekomendatsiyi z osnov orhanichnoho zemlerobstva dlya fermeriv (dosvid PP Ahroekolohiya) . Poltava: Tsentr pryrodnoho zemlerobstva.

Kaminskyi, V. F. (2014). Orhanichne vyrobnytstvo – shlyakh do prodovol'choyi bezpeky. 9, 58–61.

Kaminskyi, V. F. (2016). Naukove zabezpechennya ta perspektyvy vyrobnytstva orhanichnoyi produktsiyi v Ukrayini. Biolan Ukrayina. Informatsiynyi byuleten, 13, 9.

Korsun, S.H. (2015). Rol antropohennoho chynnyka u translokatsiyi elementiv i rechovyn u gruntakh ahrolandshaftiv. Heneza, heohrafiya ta ekolohiya. Zbirnyk naukovykh prats mizhnarodnoho naukovoho seminaru: «Hrunty i suchas-nist», (L'viv-Vorokhta, 11-13 veresnya 2015 roku) Lviv: Vydavnychyy tsentr LNU imeni Ivana Franka, 5, 105–110.

Kobets, M.I. (2004). Orhanichne zemlerobstvo v konteksti staloho rozvytku. http://www.undp.org.ua/agro/pub/ua/ P2004_01_051_04.pdf

Pysarenko, P.V., Horb, O.O., Nevmyvak,o T.V. & Holik, Yu.S. (2009). Osnovy biolohichnoho ta adaptyvnoho zemlerobstva: navchalnyy posibnyk. Poltava: vydavnytstvo «Oriyana».

The World of Organic Agriculture, statistics and emerging trends 2016 Internet-resurs: http://www.organic-world. net/yearbook/yearbook-2016.html