Dynamics of mobile potassium in typical black soil in short-term crop rotations
PDF (Українська)

Keywords

short-rotation crop rotations, fertilizers, exchange potassium, agricultural crops.

How to Cite

Litvinov , D. (2017). Dynamics of mobile potassium in typical black soil in short-term crop rotations. Interdepartmental Thematic Scientific Collection "Agriculture", 2(93), 13-19. https://doi.org/10.31073/zem.93.13-19

Abstract

Changes in the content of the exchange potassium of the soil in the system of short-rotation crop rotations depending on the saturation and placement of crops in them was shown their intensification (fertilizer system).

Quantitative changes in exchangeable potassium in soil during vegetation of plants hanges depend not only on their consumption by plants, but also on the intake of potassium from organic compounds into the soil solution. In particular, direct application of 20-40 t / ha manure together with N60-100P40-100K60-100 for row crops, provides a high content of exchangeable potassium: after the cultivation of corn - 110-140 mg / kg, sugar beet - 140-200, sunflower - 130-220 mg / kg. The lowest content (70-80 mg / kg) of exchangeable potassium was observed in all fields of control crop rotation (without fertilization), where potassium of the soil and root residues of the cultivated crops served as a source of potassium for plants. Also in most fields after harvesting barley spring (100-120 mg / kg), for applying under the culture of N60P40K60.

https://doi.org/10.31073/zem.93.13-19
PDF (Українська)

References

Hospodarenko H.M. (2013). Ahrokhimiya: pidruchnyk. Kyiv. Ahrarna osvita.

Zaryshnyak A.S. Tsvey Ya.P. & Ivanina V.V. (2015). Optymizatsiya udobrennya ta rodyuchosti gruntu v sivozminakh. Kyiv. Ahrar. Nauka.

Petrychenk, V.F., Bomba M.Ya., Patyka M.V., Perih H.T. & Ivashchuk P.V. (2011). Zemlerobstvo z osnovamy ekolohiyi, gruntoznavstva ta ahrokhimiyi: navchal’nyy posibnyk. Kyiv. Ahrar. Nauka.

Kucher L.I. (2012). Zmina kaliynoho rezhymu chornozemnykh gruntiv zalezhno vid yikh obrobitku ta udobrennya. Visnyk ahrarnoyi nauky, 11, 10-13.

Nosko B.S. & Hladkikh Ye.Yu. (2011). Pislyadiya mineral’nykh dobryv na kaliynyy fond chornozemu typovoho. Visnyk ahrarnoyi nauky, 10, 14-16.

Turchin F.V. (1947). Vlijanie kalija na ispol’zovanie ammiachnogo azota i sintez belka v rastenii v svjazi s osobennostjami ih uglevodnogo sostava. Doklady AN SSSR. T. 57, 1, 125-139.

Tsvey Ya.P., Ivanina V.V. & Remenyuk, Yu.O. (2012). Zmina ahrokhimichnykh pokaznykiv chornozemu typovoho zalezhno vid dovhotryvaloho zastosuvannya dobryv u Lisostepu. Visnyk ahrarnoyi nauky, 7, 11-15.

Chesnjak G.Ja. (1980). Opredelenie parametrov svojstv chernozemov tipichnyh moshhnyh raznogo urovnja plodorodija. Teoreticheskie osnovy i metody opredelenija optimal’nyh parametrov pochv. Nauchnye trudy, Pochvennyj in-t im.V.V. Dokuchaeva, Moskva, 42-50.