(1)
Savchuk, O.; МеlnichukА.; Kochik, G.; Gurelya , V. V. Optimization of Land in the Polissia Zone in Conditions of Climate Change. AGRJ 2018, 2, 63-68.