МІЖВІДОМЧИЙ ТЕМАТИЧНИЙ НАУКОВИЙ ЗБІРНИК

“ЗЕМЛЕРОБСТВО”

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Триває прийом статей до Міжвідомчого тематичного наукового збірника «Землеробство»
та Збірника наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН»
(044) 526-23-27;  zbirnuk_iz@ukr.net

Останній випуск

ЗЕМЛЕРОБСТВО

міжвідомчий тематичний науковий збірник, засновано у 1964 р.
Свідоцтво про державну реєстрацію – серія КВ № 21044-10844ПР, 07 листопада 2014 року.
Видання занесене до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата сільськогосподарських наук (наказ МОН України від 13.07.2015 р. № 747).
У збірнику представлено результати досліджень з питань розроблення й освоєння сівозмін, систем обробітку ґрунту, удобрення культур, способів відтворення та підвищення родючості ґрунтів, нових технологій вирощування зернових і кормових культур.
Засновник – Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України»

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Політика відкритого доступу

Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Землеробство» пропонує доступ до архіву своїх випусків. Матеріали, доступні через офіційний сайт zemlerobstvo.kiev.ua, користувачі мають можливість вільно читати, завантажувати, копіювати та розповсюджувати з науковою і навчальною метою обов’язково зазначивши автора.